Římskokatolická farnost u kostela sv. Jindřicha a Kunhuty

v Praze na Novém Městě

Kostel svatých manželů Jindřicha a Kunhuty je hlavním novoměstským farním kostelem. Farnost zde funguje nepřetržitě od března roku 1351, kdy ji při zdejším chrámu arcibiskup Arnošt z Pardubic ustanovil. V současnosti je kostel sv. Jindřicha a Kunhuty vedle zdejších farníků domovem také personálních farností Maďarů a Slováků žijících v Praze nebo České republice. Správcem všech tří farností při kostele je P. Zoltán Balga.

Do farnosti patří také filiální kostel sv. Kříže Na Příkopě, který má vlastní duchovní správu. Kostel sv. Jindřicha je však stále centem farnosti, kde by se měly konat křty a svatby, jsou zde uloženy matriky. V naší farnosti sv. Jindřicha jsou vedeny nejstarší matriky v celé Praze, a to již od roku 1584.

Kontakt

Organizační struktura ve farnosti sv. Jindřicha a Kunhuty

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jindřicha
Farář: R.D. JCLic. Zoltán Balga
Výpomocný duchovní: R.D. Mgr. Karol Laburda

Maďarská římskokatolická farnost
Administrátor: R.D. JCLic. Zoltán Balga
Web: katolikus.cz

Slovenská římskokatolická farnost
Administrátor: R.D JCLic. Zoltán Balga
Web: praha.fara.sk

Filiální kostel Svatého Kříže
Rektor: P. Ing. Mgr. Leo Pavel Červenka SDB
Salesiáni Dona Boska
Web: web.sdb.cz

Doprava

Metro A: Můstek, Metro B: Můstek/Náměstí Republiky, Metro C: Hlavní nádraží
Tramvaj 3, 5, 6, 9, 14, 24 - zastávka Jindřišská

Přístup do kostela je bezbariérový

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jindřicha a Kunhuty

Jindřišská 973/30
Praha -  Nové Město
110 00

+420 224 229 266

sv.jindrich.praha@centrum.cz

www.facebook.com/svatyjindrich

Bankovní spojení - 3755688329/0800 


IČ:48550116


JCLic. Zoltán Balga - farář

+420 734 688 656

Mgr. Karol Laburda - výpomocný duchovní

+420 607 204 605


Mgr. Dana Saxonbergová - pastorační asistentka

+420 774 039 005