Ohlášky

PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ 

Úmysly mší svatých na rok 2024 je možnost zapsat si vždy po mši svaté v sachristii.

Prosíme lektory aby se po sv. mši zapsali služby na měsíc únor.

Každý pátek se v našem kostele modlíme Pobožnosti křížových cest: prosíme společenství a modlitební bratrstva o přerozdělení těchto pobožností na nástěnce, tak jak je zvykem. Křížové cesty se konají každý pátek, začnou v 17:30. Je možné získat odpustky při slavení těchto pobožností za splnění obvyklých podmínek.

Dne 28. 2. 2024 v 19:00 se po středeční mši svaté v prostorách fary uskuteční přednáška a diskuse s Jaroslavou Trajerovou z Hnutí pro život. Paní Trajerová je členkou krizové linky pomoci pro nečekaně těhotné ženy a zároveň koordinátorkou projektu "Nesoudíme, pomáháme", který poskytuje praktickou a psychologickou pomoc ženám, která se cítí být nucena do umělého potratu. Všichni jste srdečně zváni.

U příležitosti Slavnosti sv. Kunhuty a roku sv. Jindřicha se v našem kostele uskuteční dne 3. března slavnostní sv. mše, kterou bude celebrovat otec biskup Josef Haľko. Slavnost bude spojena se slavením svátosti biřmování.

Vzhledem k tomu, že se v poslední době, náhodně a současně setkává více společenství v jednom čase, je nutné aby společenství, oslavy, nebo různé jednorázové akce farníků, kteří se plánují setkat na faře, nahlásili u pastorační asistentky, která vám sdělí, zda jsou v daném čase pastorační místa volná, aby nedocházelo k nedorozuměním a aby farnost měla přehled o používání prostor. Současně je třeba nahlásit zodpovědnou osobu za dané setkání, která bude mít na starosti klíče a celkový úklid prostoru po setkání. Také prosíme o dodržování pravidel používání a udržování pořádku společných prostor. Děkujeme.

Příští neděli, 25. února se uskuteční sbírka "Halíř sv. Petra". Finanční prostředky získané sbírkou jsou určeny k tomu, aby Svatý Otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků katastrof, na pomoc obětem válek, přírodních katastrof, uprchlíkům a jiným lidem v nouzi. Pan Bůh zaplať za vaše příspěvky.

V rámci oslav 1000. výročí smrti sv. Jindřicha, pořádáme jednodenní pouť do Bambergu v Německu, kde je v katedrále pohřben sv. Jindřich i se svou manželkou sv. Kunhutou. Pouť se bude konat 8. května 2024. Přihlašovat se můžete u pastorační asistentky v sakristii po sv. mši nebo osobně denně na faře nebo na tel. . čj. 774039005. Počet míst je omezen na 44. Cena je 800kč. Odjezd bude z Prahy – Hlavního nádraží v 6:00 a příjezd do Prahy ve 22:00. O bližších informacích o cestě budou účastníci informováni mailem, proto je nutné při přihlašování uvést mail a číslo mobilu, na kterém budete v Bambergu k dispozici v případě jakýchkoli problémů.