Ohlášky

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ


Úmysly mší svatých na rok 2024 je možnost zapsat si vždy po mši svaté v sachristii.

Prosíme lektory aby se po sv. mši zapsali služby na letní měsíce červenec-srpen.

Dáváme do pozornosti možnost zakoupit si slovenský týdeník Katolické noviny. Cena výtisku je 35,- Kč, máte možnost zakoupit si jej vzadu v kostele a také je tam k dispozici katolický čtrnáctideník RC Monitor za dobrovolný příspěvek.

Dáváme do pozornosti možnost zakoupit si měsíčník Slovo mezi námi. Obsahem je každodenní zamyšlení nad Božím slovem a další články. Cena výtisku je 35,- Kč, máte možnost zakoupit si vzadu v kostele.

Termín podzimní předmanželské nauky je 3. září – 15. říjen.

Tato neděle je první neděle v měsíci, prosím členy Růžencového bratrstva o výměnu tajemství.

Oznamujeme, že během letních prázdnin v červenci a srpnu budou v našem kostele ve všední dny pouze následující mše svaté: ve čtvrtek v 16:00 česká mše svatá a pátek v 18:00 slovenská mše svatá. V neděli zůstávají sv. mše beze změny.

23. června jsme měli Svatopeterskou sbírku na bohoslovce. Za Vaši štědrost Vám vyslovujeme upřímné Pán Bůh zaplať! CZ: 6874 Kč, HU: 4369 Kč, CZ: 1038 Kč.

Patrona našeho kostela, sv. Jindřicha (odpustová slavnost, farní hody) bbudeme slavit příští neděli, 14. července. Bude jen jedna sv. mše v 11:00 pro všechny tři farnosti. Hlavním celebrantem bude Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český. Po mši svaté pan arcibiskup zasadí ve farní zahradě památný strom a pak bude agape ve farní zahradě. Každý, kdo by rád přispěl na společný slavnostní stůl na agapu se svými domácími zákusky a občerstvením, je vítáni. Pán Bůh zaplať za vaši pomoc při organizaci pohoštění.

Příští sobotu 13.7. vás zveme k velkému úklidu před odpustovou slavností. Bude úklid kostela a menší brigáda ve farní zahradě. Prosíme, kdo může, ať přijde pomoci. Začínáme v 10:00. Nyní opravdu bude zapotřebí káždá pomocná ruka.