Ohlášky

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ


Úmysly mší svatých na rok 2024 je možnost zapsat si vždy po mši svaté v sachristii.

Dáváme do pozornosti možnost zakoupit si slovenský týdeník Katolické noviny. Cena výtisku je 35,- Kč, máte možnost zakoupit si jej vzadu v kostele a také je tam k dispozici katolický čtrnáctideník RC Monitor za dobrovolný příspěvek.

Mládežnické společenství (StreDko) při Slovenské římskokatolické farnosti v Praze zve na stretka každou středu: v 18:00 sv. mše a po mši (18:45) setkání v pastoračním centru.

Patrona našeho kostela, sv. Jindřicha (odpustová slavnost, farní hody) letos bude slavit 14. července. Bude jen jedna sv. mše v 11:00 pro všechny tři farnosti.

Oznamujeme, že během letních prázdnin v červenci a srpnu budou v našem kostele ve všední dny pouze následující mše svaté: ve čtvrtek v 16:00 česká mše svatá a pátek v 18:00 slovenská mše svatá. V neděli zůstává pořad beze změny.

Příští neděli (25. června) se uskuteční tvz. Svatopeterská sbírka na bohoslovce. Vaše milodary budou použity na podporu kněžského semináře v Praze a v Římě (Nepomucenum). Za Vaši štědrost Vám vyslovujeme upřímné Pán Bůh zaplať!

Ve spolupráci s informačním centrem MIR Medjugorie CZ pořádá Vojtěch Machovský ve dnech 28.7.-7.8.2024 zájezd na MLADIFEST 2024 v Medjugori. Podrobné informace naleznete na naší webové a facebookové stránce nebo na adrese vojtech.machovsky@seznam.cz.

V úterý 18.6. v 17:00 se v našem kostele koná koncert Durham University Palatinate Orchestra, je to 45 členný sbor z Anglie.

Zveme Vás na slavnostní mši svatou u příležitosti oslavy 16. výročí založení Slovenské římskokatolické farnosti v Praze dne 23. června 2023 v 11:00. Po mši svaté vás zveme k pohoštění do farní zahrady.