Ohlášky

Svátek svatého Jindřicha budeme slavit 16. července. Hlavním celebrantem slavnostní mše svaté (11:00) bude P. Václav Šustr. Po mši svaté zveme všechny na farní zahradu na slavnostní pohoštění.

16. července v našem kostele bude slavena jenom jedna vše svatá v 11:00. Ranní mše svatá 8:30 nebude.

V našem kostele je k dispozici katolický čtrnáctideník RC Monitor za dobrovolný příspěvek.