Ohlášky

Volby do farní pastorační rady

Účelem farní pastorační rady je podporovat evangelizační a pastorační poslání církve ve farnosti. Zaměřuje se na důstojné slavení liturgie, předsvátostnou přípravu a katechezi, evangelizaci, rodinu, mládež, péči o seniory a nemocné a v neposlední řadě na charitu a křesťanskou kulturu. Členové farní pastorační rady rozlišují potřeby celé farnosti a společně uvažují o nejvhodnějším postupu. Členové farní pastorační rady jsou voleni na 3 roky.

Jak budou volby probíhat?

Nejprve proběhne výběrové řízení - své kandidáty prosím nahlaste do pondělí 15. května 2023:

- Pokud jste ochotni pomoci farnosti svou činností, přihlaste se osobně u správce farnosti.

- Nahlaste osoby, které považujete za vhodné kandidáty do pastorační rady farnosti. Můžete tak učinit buď e-mailem na farní úřad (sv.jindrich.praha@centrum.cz),

- nebo vhodit do schránky farní kanceláře.

- nebo ji odevzdat osobně na farním úřadě či v sakristii.

- Je třeba uvést jméno a příjmení a kontaktní údaje osoby (mobil, e-mail).

Distribuce hlasovacích lístků - neděle 21. května 2023

Hlasovací lístky se budou rozdávat v neděli po mši svaté.

Vrácení hlasovacích lístků - do neděle 29. května 2023

Hlasovací lístky budete moci odevzdávat po celý týden do volební urny, která je k dispozici v kostele.

Vyhlášení výsledků - neděle 4. června 2023

V našem kostele je k dispozici katolický čtrnáctideník RC Monitor za dobrovolný příspěvek.