Akce v kostele sv. Jindřicha

Kytarový koncert


21. ledna 2023
18:00

Dne 21. ledna 2023 v 18 hodin se v našem kostele uskuteční kytarový koncert Timoteja Zavackého a Moguela Garcìa. Vstup je dobrovolný. Těšíme se na vás!

Vánoční koncert Sboru Dopravního podniku


"Veselé vánoční hody"

V sobotu 7. ledna 2023 v 16:30

Vstupné doborovolnéČeská mše vánoční

Jakub Jan Ryba


Markéta Fassati a hosté
Jiří Kopečný - varhany
Camera Chabra - komorní sbor
Sonaglio - smíšený pěvecký sbor


20. 12. 2022 v 18:00

Vstupné dobrovolné


Staročeské polyfonní roráty

23. prosince 2022 - 6:00 hod.

Literátské bratrstvo sv. Jindřicha


Literátské bratrstvo sv. Jindřicha zazpívá při latinské mši sv. v 6:00 staročeské renesanční polyfonní roráty.