Cyklus o sv. Jindřichu

Cyklus obrazů ze života sv. císaře Jindřicha II. byl zhotoven za faráře Antonína Dvořáka v roce 1745 a byl sponzorován zdejším literátským bratrstvem. Jedná se o rozsáhlý celek, který tvoří olejomalby na plátně sestavené do dekorovaných ostění presbytáře spolu s intarzovanými sokly, chórovými/konšelskými lavicemi a zdobenou římsou nesoucí pozlacené busty českých zemských patronů s ostatky. Cyklus má šest vyobrazení. Začíná na evangelní straně u sakristie a konči naproti na straně epištolní.

1.

První výjev představuje sv. Jindřicha a sv. Kunhutu vedle sebe klečící jako manželský císařský pár.

2.

Svatý Jindřich se modlí u rakve sv. biskupa Wolfganga nad níž vidí záhadná slova "Po šesti".

3.

Korunovace Jindřicha II. římským králem/císařem.

4.

Svatý Jindřich dostává od papeže říšské jablko.

5.

Svatý Jindřich odevzdává knězi kostel (symbol podpory Církve)

6.

Svatý Jindřich umírá a přenechává příbuzným svou plačící manželku Kunhutu.

Nad cyklem je římsa nesoucí busty některých českých zemských patronů. Těmi jsou: sv. Josef, sv. Kosma, sv. Vojtěch, sv. Jan Nepomucký, sv. Jan Křtitel, sv. Damián, sv. Prokop a sv. Ivan Český. Každá busta má pod sebou za sklem ostatky. Mezi nimi je pak dalších 6 relikviárů samostatně stojících.