Hudba v kostele sv. Jindřicha

Varhaníci

Varhaníci farnosti sv. Jindřicha

Stanislav Pavílek
Adam Němec

Varhaníci maďarské farnosti

Zoltán Mics
Tomáš Šomlo

Varhaníci slovenské farnosti

Tomáš Socha

dále: Anna Čupová, Marek Turza, Lucia Čontofalská, Daniel Hajduk, Peter Džugan


Sbory

Literátské bratrstvo sv. Jindřicha

Je jedním z nejstarších literátských bratrstev v Čechách. Zdejší rektor Jan Campanus Vodňanský se o něm v 16. století vyjádřil jako o nejvěhlasnějším a nejlepším v celé Praze. Když v roce 1784 Josef II. rušil církevní bratrstva, byl majetek zdejšího literátského bratrstva druhý největší po lit. bratrstvu od sv. Bartoloměje v Plzni. Mezi jeho někdejší slavné členy patřili Václav Rychnovský, Matěj Junek Poříčský nebo Johann Kneifel. Mezi slavné rektory patřili Jan Capanus Vodňanský nebo František Václav Kocmánek. Asi nejznámějším jménem je Jan Křtitel Kuchař, který ve zdejším chrámě měl dlouholeté působiště.

Literátské bratrstvo bylo obnoveno v roce 2016. Soustředí se na liturgickou hudbu především starších slohových období a snaží se navázat na tradici českých lit. bratrstev. Protože jeho činnost je spjata především s liturgií v tradičním římském ritu, která se od roku 2021 u sv. Jindřicha již neslouží, působí sbor především v jiných kostelích jako třeba na Karlově.

Členové: Matyáš Berdych, Ondřej Dobisík, Cody Perk, Filip Šťovíček, Alžběta Kyjovská, Veronika Hajičová Vojířová, Anna Churáčková, Marie Vozková
Varhaník: Filip Šťovíček


Sbor slovenské farnosti

Sbormistrem je Tomáš Socha. Funguje při slovenské personální farnosti jako klasický farní sbor. Sbor je otevřený všem zájemcům a zkouší každé úterý na faře u sv. Jindřicha.