Posloupnost farářů svatojindřišských

Faráři křižovničtí (1351 - 1420)

 • 1351 - 1360 Michal OCr
 • 1360 Myrco OCr
 • 1361 - 1364 Matěj Ocr
 • - 1364 Petr
 • - 1365 Fricek
 • - 1369 Jan Henzl OCr
 • 1370 Mikuláš OCr
 • 1380 Pavel OCr
 • 1380 - 1395 Rudl Rudger z Chebu OCr
 • 1396 Václav OCr
 • 1398 Rudl
 • 1399 Fridl
 • 1400 - 1404 Rudl
 • 1407/8 - 1411 Petr Ocr
 • 1411 - 1415 Jakub OCr
 • 1415 - 1419 Petr OCr

Faráři utrakvističtí (1420 - 1620)

 • 1435 Prokop z Plzně - rektor University
 • 1487 Tobiáš z Hradce Králové (jeho jméno nese také křtitelnice)
 • 1509 - 1524 Jan Búchal
 • 1524 Jiří Šámal
 • 1525 - 1528 Jan (Joannes Senex)
 • 1529 Vácslav
 • 1534 Jan
 • 1543 Václav Larciciae
 • 1548 - 1551 Felix
 • 1551? - 1562? Martin
 • 1562 Jan Kostra
 • 1572 Vácslav, Fridrich
 • 1580 Jan Facilis Boleslavský (kázání o bohatci a lazaru 1570)
 • 1587 Jan Včelice Kaskovský
 • 1591 Tomáš Niger Yenissenus (vyznal kacířství a došel rozhřešení od papeže Klementa XIII.)
 • 1597 Václav Dačický
 • 1599 - 1602 Jan Hanuš Landskronský (J. C. Vodňanský mu napsal epitafia. Jeho žená má pamětní desku na zdi vary vedle vchodu z roku 1599 s truchlovrši J. C. Vodňanského)
 • 1602 Martin Vladyka
 • 1603 - 1606 Zachariáš Bruncvík
 • 1606 -1618 Jan Václav Cikáda (Koleda) (spisovatel český)
 • 1618 - 1621 Vít Fagellus Písecký (spisovatel český)

Faráři od Bitvy na Bílé hoře do současnosti (od 1621)

 • 1621 - 1624 Vavřinec Hazmburský z Kopečku (popraven na St. náměstí, protože vydával protestantům zpovědní cedule)

 • 1624 Vácslav Plocar
 • 1624 - 1628 Matěj Vosyka/Vošitka
 • 1628 - 1630 Jan Petr Čechiades
 • 1630 - 1632 Jan Tišinovský
 • 1632 - 1634 Martin Jacobides
 • 1634 - 1638 Diviš Ferdinand Měsíček z Vejškova
 • 1639 - 1646 Jan Augustin Přerovský (houslista, přítel Fr. Václava Kocmánka, u kterého dokonce bydlel)
 • 1646 - 1647 Daniel Michal Hesselius z Czetvinberku (apoštolský protonotář, děkan litoměřické kapituly, pohřben v kostele sv. Jindřicha, kde má mramorový náhrobek s kardinálským kloboukem)
 • 1647 - 1654 Šimon Jan Mitis (Tichý) (zakladatel kaple sv. Barbory)
 • 1655 - 1656 Adam Vácslav Šnurovský
 • 1664 - 1681 Kašpar Vojtěch Makarius (za jeho doby byla vysvěcena kaple sv. Barbory. Veškeré svoje jmění odkázal obrazu Panny Marie Oettingianské, který sám nechal namalovat. Býval na otláři Zvěstování Panně Marii a založil u něj 6 mší ročně. Jeho strýc nechal k obrazu udělat ceduli. O obrazu se zmiňuje Anička Tomanová ve svých vizích jako o zázračném, později byl obraz u sv. Barbory, dnes ztracený.)
 • 1682 - 1707 Ondřej Vojtěch Košina (arcibiskupský "inkvizitor"- 1690 založil Bratrstvo sv. Barbory. Pohřben je v kostele)
 • 1707 - 1709 Matěj Vácslav Jelínek (apoštolský protonotář, kanovník staroboleslavský, postavil fil. kostel sv. Kříže v Olšanech)
 • 1719 - 1742 Josef Benedikt Ignác Schönpflug z Gamsenbergu (1741 věnoval stříbrnou sochu sv. Barbory bratrstvu, dělal velké úpravy v kostele, zaplatil 6 plášťů a střevíců k procesím atd. Horlivý obránce katolické víry a obracel nekatolíky. Dostavěl kostel sv. Kříže v Olšanech, opravil kostel sv. Bartolměje v Kyjích atd. Velký stavitel a dobrodinec všeho. "Barokní pater Benedikt Hudema")
 • 1742 - 1747 Antonín Jerolím Dvořák z Booru (později kan. u sv. Víta, rozšířil faru, věnoval mramorový oltář sv. Barbory atd.)
 • 1747 - 1760 Prokop Jan Nepomuk Šuknecht (později děkan na Vyšehradě, autor: Májový kvítek Jan Nepomucký 1740)
 • 1760 - 1777 František Josef Rachlic
 • 1777 - 1785 František Jakub Podleský (apoštolský protonotář)
 • 1785 - 1799 Jan Vácslav Zatočil z Löwenbrucku
 • 1799 - 1800 Antonín Hafner
 • 1800 - 1815 František Alois Crabath
 • 1815? - 1816 František Ullmann
 • 1816 - 1827 Julius Körner (kanovník U Všech svatých)
 • 1827?-1835 Matěj Beutel z Lattenberku
 • 1835-1879 Ignác Hanka
 • 1880 - Václav Nykles
 • Karel Navrátil (autor knihy Paměti chrámu sv. Jindřicha atd.)
 • ?
 • ? - 1983 František Xaver Juránek (napsal knihu Dobrý řečník)
 • Bedřich Metyš
 • 2001 Vladimír Kelnar
 • ?
 • 2016 - Zoltán Balga